?

ES investicijos

ES investicijos

Elektroninio verslo sprendimų diegimas

UAB „Clean Solutions“ dirbanti patalpų valymo ir teritorijos priežiūros paslaugų srityje, sėkmingai įgyvendina projektą Elektroninio verslo sprendimų diegimas UAB „Clean Solutions“ (03.3.1-LVPA-K-806-01-0051).
Projekto tikslas yra įsigyti verslo valdymo sistemą, įskaitant jos programavimą įmonės poreikiams, licencijas bei reikalingą kompiuterinę įrangą. Šios investicijos padės tobulinti bei optimizuoti paslaugų teikimo bei verslo valdymo procesus, taip užtikrinant dar geresnius įmonės veiklos rezultatus.
Tikimasi, kad Įgyvendinus projektą sumažės klientų valdymo kaštai, pagerės aptarnavimo kokybė, pagreitės informacijos sklaida įmonės viduje, sumažės klaidų tikimybė, todėl padidės darbo efektyvumas ir našumas, bus sukurta didesnė pridėtinė vertė ne tik įmonės, bet ir visos Lietuvos ekonomikos mastu.
Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų: 14 006,96 eurų parama buvo gauta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“, kuria yra skatinama Elektroninio verslo sprendimų, kuriais siekiama optimizuoti su gamybos ir (ar) paslaugų teikimu ir veiklos organizavimu susijusius verslo procesus, diegimas mažose ir vidutinėse įmonėse. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas

„Clean Solutions“ darbuotojai 2019-2020 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendiname projekte „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001), finansuojamame iš ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšų. Šio projekto metu įmonės darbuotojai dalyvavo mokymuose, supažindinančiuose su socialinės atsakomybės bei socialiai atsakingo verslo principais, konsultavosi socialinės atsakomybės ataskaitos rengimo klausimais. Projekto rezultatas – parengta „Clean Solutions“ socialinė atsakomybės ataskaita:

Socialinės atsakomybės ataskaita

Mus pasirinko: